Svářečka membrán

O firmě:

MEGA vyvíjí a vyrábí membrány RALEX®, které používají k výrobě stohů. A stohy používají k montáži kompletních jednotek ED a EDI od laboratoře až po jednotky na úpravu vody ve velkém průmyslovém měřítku.

Tento segment zahrnuje široké spektrum aplikací elektromembránových procesů v různých oblastech průmyslu, od potravin, doplňků výživy a nápojů (sacharidy, víno, džusy), až po výrobu, čištění a opětovné využití cenných látek. Ověření separačního procesu se specifickými vzorky krmiva lze provést v malém laboratorním měřítku v Membrane Innovation Center nebo přímo na místě pomocí našich pilotních jednotek.

Konstrukce:

Zařízení slouží k zabalení pruhu membrány do tvaru trubky a následnému podélnému svaření. Na zařízení lze svařovat trubky (tzv. svíčky) o průměru 81 až 91 mm. Délka svíčky odpovídá délce založeného pruhu membrány (max. 4000 mm).