Pneumatické rozvaděče

Pneumatický manipulátor

Slouží k manipulaci plastových desek pomocí vakua.

Sušící zařízení

Sušící zařízení kordu s vytápěnými válci parou