Montáž pantů Sensys W20 a W90

O firmě:

Hettich je kompetentní a spolehlivý partner pro průmysl, obchod a řemesla, pro architekty, konstruktéry a prodejce kování. V úzké spolupráci se zákazníky analyzuje jejich specifické potřeby a plní je individuálně a cíleně. Májí přehled o aktuálních trendech na trhu. Výsledkem jsou směrodatná řešení kování, která inspirují uživatele nábytku po celém světě.

Konstrukce:

Zařízení slouží k montáži pantů Sensys W20 a W90. Základ stroje je svařovaný rám, na kterém je přišroubována nýtovačka AGME. Nýtovačka je zakrytována rámem z hliníkových profilů, který je osazen magnetickými spínači a optickou závorou. Do zařízení lze vložit 10 výměnných nýtovacích desek se snadným připojením přes slučovač signálu a popřípadě rychlospojkami na pneumatický válec. V nastavení nýtovačky lze nastavit 2 druhy nýtování. Jedná se o nýtování časové nebo nýtování na určenou polohu. Nýtování na určenou polohu je pomocí čidla s přesností 0,01 mm. Dále u každého nýtu lze zvolit odlišný tlak nýtování.