Kontrolní a mazací stroj DAEMPFER-AMBINDUNG

O firmě:

Je kompetentní a spolehlivý partner pro průmysl, obchod a řemesla, pro architekty, konstruktéry a prodejce kování. V úzké spolupráci se zákazníky analyzuje jejich specifické potřeby a plní je individuálně a cíleně. Májí přehled o aktuálních trendech na trhu. Výsledkem jsou směrodatná řešení kování, která inspirují uživatele nábytku po celém světě.

Konstrukce:

Zařízení slouží ke kontrole zanýtování a namazání třech druhů pantu. Základ stroje je spodní rám z hliníkových profilů. Na rámu hliníková deska tl. 10 mm. Na desce je uchycena na kolmo hliníková deska tl. 10 mm na které je uchyceno lůžko pantu. Kontrola zanýtování pomocí pneumatického válce s regulátorem tlaku. Na válci analogové čilo pro odměřování s přesností 0,1 mm. Na desce se též nachází spodní zarážka pantu. Přítomnost pantu v lůžku signalizována indukčním čidlem. Po kontrole pantu OK dojde k odsunutí spodní zarážky a pant spadne na skluz kde protne paprsek optické vidličky. Po kontrole NOK obsluha musí potvrdit stiskem tlačítka shoz do NOK boxu. Pod skluzem pneumaticky ovládaná klapka. Zařízení opatřeno odnímatelným krytem pro seřízení. Kryt je hlídán bezpečnostním magnetickým snímačem. Na spodním rámu se nachází panel pneumatiky s pneumatickými ventily a též úprava vzduchu s ručním uzavíracím ventilem, filtr/regulátorem a elektricky ovládaným hlavním uzavíracím vzduchovým ventilem. Vstupní otvor do zařízení pro obsluhu je hlídán pomocí optické závory. Princip kontroly zanýtování: Kontrola bude spočívat v zatlačení na zanýtovanou hlavu v dílu.